Izdvajamo:

tacka    Edukacija
linija
tacka    Važna dokumenta
linija
tacka    Unapređenje kvaliteta
linija
tacka    Javne nabavke
linija
tacka    Zdravstveni kalendar
linija
tacka    Finansijski izveštaj
linija
tacka    Publikacije
linija
tacka    Upravljanje med. otpadom
linija
tacka    Telefonski imenik
linija

mzs

rfzo
 
Lekarska komora Srbije
Komora medicinskih sestara i teh.
Zdravstveni savet Srbije
Opština Pirot
IZJZS "Dr M. Jovanović Batut"
ZZJZ Pirot
 
 

    Mejling lista
    Najnovije informacije i     obaveštenja na Vašoj
    e-mail   adresi
 
 

 

Opšta bolnica Pirot je ustanova koja pruža stacionarnu, specijalističko-konsultativnu i dijagnostičko- terapeutsku delatnost za stanovništvo pirotskog okruga. Zgrada Bolnice izgrađena je petnaestogodišnjim samodoprinosom građana Pirota, 1984. godine. Stacionarni deo ima kapacitet od 333 postelje i površinu od 11 000m2, a poliklinički deo se prostire na 17 000m2

bolnica2     bolnica

U okviru svakog odeljenja funkcioniše poluintenzivna nega. Dvokrevetne i trokrevetne sobe opremljene su centralnim razvodom gasova, signalizacijom i ozvučenjem. U Opštoj bolnici zaposleno je 107 lekara, među kojima jedan doktor nauka, 6 magistara,  77 specijalista, 23 specijalizanta i sedmoro lekara opšte prakse.

U okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije: “Jačanje kapaciteta srpskih bolnica”, koji je obuhvatio 20 najvećih srpskih bolnica, švedska konsultantska organizacija Carl Bro organizovala je kontinuiranu edukaciju top menadžmenta izabranih bolnica, a zatim ocenjivala viziju i misiju, biznis plan i strateške planove učesnika projekta. U okviru ovog projekta Opšta bolnica Pirot prepoznata je kao organizacija izvrsnosti u primeni veština menadžmenta za unapređenje kvaliteta i efikasnosti i proglašena je najboljom u Srbiji.

cekaonica     soba

Pored kontinuirane edukacije sopstvenog kadra, uvođenja savremene opreme, bolnica angažuje i konsultante sa klinika medicinskih fakulteta u Beogradu i Nišu i Vojnomedicinske Akademije, koji prvenstveno u hirurškim granama donose novine i obavljaju teže operativne zahvate.

baner

Planskom edukacijom zdravstvenih radnika koji su najznačajnija karika Opšte bolnice Pirot, pažljivo se planira njihov profesionalni razvoj, poboljšava kvalitet rada, uz afirmaciju najboljih i promociju medicine zasnovane na dokazima. Uz prihvatanje i implementiranje dobrih praksi iz drugih zdravstvenih ustanova, suočavanje sa istraživanjima zadovoljstva korisnika, i spremnost da se obave interventne korekcije u oblastima u kojima su uočene primedbe i problemi, kvalitet zdravstvene usluge se svakodnevno unapređuje. Svi u pirotskoj bolnici su svesni istine da je kvalitet kontinuirani proces, a ne kratkoročna aktivnost, da potrebe korisnika moraju imati neprikosnoveni prioritet, a da je timski rad jedina atmosfera u kojoj je moguće ostvariti kvalitet.

Za pacijente sa posebnim zahtevima Bolnica Pirot nudi smeštaj u komfornim bolničkim apartmanima. Apartmani su jednokrevetni, svaki ima telefon, fržider, TV sa zemaljskim i satelitskim programima. Apartmani su opremljeni uz pomoć sponzora pa po njima i nose imena.

OPŠTA BOLNICA PIROT - BROŠURA.pdf

 

Za pacijente:
tacka    Informator za pacijente
linija
   Kućni red
linija
   Saveti lekara
linija
   Zaštitnik pacijentovih prava
linija
   Liste čekanja
linija
o
dzpirot
sld
vodici
Svet Medicine Na Dlanu

 


O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018