Izdvajamo:

tacka    Edukacija
linija
tacka    Važna dokumenta
linija
tacka    Unapređenje kvaliteta
linija
tacka    Javne nabavke
linija
tacka    Zdravstveni kalendar
linija
tacka    Finansijski izveštaj
linija
tacka    Publikacije
linija
tacka    Upravljanje med. otpadom
linija
tacka    Telefonski imenik
linija

mzs

rfzo
 
Lekarska komora Srbije
Komora medicinskih sestara i teh.
Zdravstveni savet Srbije
Opština Pirot
IZJZS "Dr M. Jovanović Batut"
ZZJZ Pirot
 
 

    Mejling lista
    Najnovije informacije i     obaveštenja na Vašoj
    e-mail   adresi
 
 

 

nabavke


JAVNE NABAVKE- DOKUMENTA


JAVNE NABAVKE 2017

2017_07_12_Materijal za transfuziju.zip
2017_07_12_Medicinski, potrosni i sanitetski opsti materijal.zip
2017_07_13_Nabavka tehnickog materijala za održavanje opreme instalacija i zgrada po partijama.zip
2017_07_13_Pregled ostalih zapslenih na rizicnim radnim mestima.zip
2017_07_21_Osteosinteski materijal.zip
2017_07_21_dodatne_informacije_i_pojasnjenja.docx
2017_07_24_Izmenjena_KD_Medicinski_potr_i_san_materijal.docx
2017_07_28_Infiziona_volumetrijska_pumpa.zip
2017_07_28_Reagensi_i_pot_mat_za_laboratoriju.zip
2017_07_31_Odluka_o_dodeli_Ugovora_Pregled_ zaposlenih_na_rizicnim_radnim_mestima.docx
2017_08_02_KD Zamena apsoltnih filetera u jed Intenzivne nege.zip
2017_08_02_dodatne informacije i pojašnjenja 02.08.docx
2017_08_03_Izmenjena KD Medicinsko pot materijal.docx
2017_08_03_Izmenjena KD Zamena filtera u sistemu vent OP Bloka.docx
2017_08_03_Obavestenje o zaklj ugovoru Pregled zaposlenih.docx
2017_08_04_Dodatne informacije JN Zamena Filtera u sistemu vent OP Bloka.docx
2017_08_18_Odrzavanje i popravka nemedicinske opreme.zip

 

Za pacijente:
tacka    Informator za pacijente
linija
   Kućni red
linija
   Saveti lekara
linija
   Zaštitnik pacijentovih prava
linija
   Liste čekanja
linija
o
dzpirot
sld
vodici
Svet Medicine Na Dlanu

 


O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2017