OPŠTA BOLNICA PIROT

Važna dokumenta
Javne nabavke

Finansijski izveštaji
Dnevne isplate OB Pirot
Zalihe lekova i med. materijala
Liste čekanja

Zdravstveni kalendar
Edukacija

Publikacije

Upravljanje med. otpadom
Telefonski imenik

mzs

rfzo

eu

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansira Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Lekarska komora Srbije
Komora medicinskih sestara i teh.
Zdravstveni savet Srbije
Opština Pirot
IZJZS "Dr M. Jovanović Batut"
ZZJZ Pirot
 
 

    Mejling lista
    Najnovije informacije i     obaveštenja na Vašoj
    e-mail   adresi
 
 

 

finansijski

 

20190104Dnevne_isplate.xls
20190108Dnevne_isplate.xls
20190109Dnevne_isplate.xls
20190110Dnevne_isplate.xls
20190111Dnevne_isplate.xls
20190114Dnevne_isplate.xls
20190115Dnevne_isplate.xls
20190116Dnevne_isplate.xls
20190117Dnevne_isplate.xls
20190118Dnevne_isplate.xls
20190121Dnevne_isplate.xls
20190122Dnevne_isplate.xls
20190123Dnevne_isplate.xls
20190124Dnevne_isplate.xls
20190125Dnevne_isplate.xls
20190128Dnevne_isplate.xls
20190129Dnevne_isplate.xls
20190130Dnevne_isplate.xls
20190131Dnevne_isplate.xls
20190201Dnevne_isplate.xls
20190202Dnevne_isplate.xls
20190204Dnevne_isplate.xls
20190205Dnevne_isplate.xls
20190206Dnevne_isplate.xls
20190207Dnevne_isplate.xls
20190208Dnevne_isplate.xls
20190211Dnevne_isplate.xls
20190212Dnevne_isplate.xls
20190213Dnevne_isplate.xls
20190214Dnevne_isplate.xls
20190218Dnevne_isplate.xls
20190219Dnevne_isplate.xls
20190220Dnevne_isplate.xls
20190221Dnevne_isplate.xls
20190222Dnevne_isplate.xls
20190225Dnevne_isplate.xls
20190226Dnevne_isplate.xls
20190227Dnevne_isplate.xls
20190228Dnevne_isplate.xls
20190301Dnevne_isplate.xls
20190304Dnevne_isplate.xls
20190305Dnevne_isplate.xls
20190306Dnevne_isplate.xls
20190307Dnevne_isplate.xls
20190308Dnevne_isplate.xls
20190311Dnevne_isplate.xls
20190312Dnevne_isplate.xls
20190313Dnevne_isplate.xls
20190314Dnevne_isplate.xls
20190315Dnevne_isplate.xls
20190318Dnevne_isplate.xls
20190319Dnevne_isplate.xls
20190320Dnevne_isplate.xls
20190321Dnevne_isplate.xls
20190322Dnevne_isplate.xls
20190325Dnevne_isplate.xls
20190326Dnevne_isplate.xls
20190327Dnevne_isplate.xls
20190328Dnevne_isplate.xls
20190329Dnevne_isplate.xls
20190401Dnevne_isplate.xls
20190402Dnevne_isplate.xls
20190403Dnevne_isplate.xls
20190404Dnevne_isplate.xls
20190408Dnevne_isplate.xls
20190409Dnevne_isplate.xls
20190410Dnevne_isplate.xls
20190411Dnevne_isplate.xls
20190412Dnevne_isplate.xls
20190415Dnevne_isplate.xls
20190416Dnevne_isplate.xls
20190417Dnevne_isplate.xls
20190418Dnevne_isplate.xls
20190419Dnevne_isplate.xls
20190422Dnevne_isplate.xls
20190424Dnevne_isplate.xls
20190425Dnevne_isplate.xls
20190430Dnevne_isplate.xls
20190503Dnevne_isplate.xls
20190506Dnevne_isplate.xls
20190507Dnevne_isplate.xls
20190508Dnevne_isplate.xls
20190509Dnevne_isplate.xls
20190510Dnevne_isplate.xls
20190511Dnevne_isplate.xls
20190513Dnevne_isplate.xls
20190514Dnevne_isplate.xls
20190515Dnevne_isplate.xls
20190516Dnevne_isplate.xls
20190517Dnevne_isplate.xls
20190520Dnevne_isplate.xls
20190521Dnevne_isplate.xls
20190522Dnevne_isplate.xls
20190523Dnevne_isplate.xls
20190524Dnevne_isplate.xls
20190527Dnevne_isplate.xls
20190528Dnevne_isplate.xls
20190529Dnevne_isplate.xls
20190530Dnevne_isplate.xls
20190531Dnevne_isplate.xls
20190603Dnevne_isplate.xls
20190604Dnevne_isplate.xls
20190605Dnevne_isplate.xls
20190606Dnevne_isplate.xls
20190607Dnevne_isplate.xls
20190610Dnevne_isplate.xls
20190611Dnevne_isplate.xls
20190612Dnevne_isplate.xls
20190613Dnevne_isplate.xls
20190614Dnevne_isplate.xls
20190617Dnevne_isplate.xls
20190618Dnevne_isplate.xls
20190619Dnevne_isplate.xls
20190620Dnevne_isplate.xls
20190621Dnevne_isplate.xls
20190624Dnevne_isplate.xls
20190625Dnevne_isplate.xls
20190626Dnevne_isplate.xls
20190627Dnevne_isplate.xls
20190628Dnevne_isplate.xls
20190701Dnevne_isplate.xls
20190702Dnevne_isplate.xls
20190703Dnevne_isplate.xls
20190704Dnevne_isplate.xls
20190705Dnevne_isplate.xls
20190708Dnevne_isplate.xls
20190709Dnevne_isplate.xls
20190710Dnevne_isplate.xls
20190711Dnevne_isplate.xls
20190712Dnevne_isplate.xls
20190715Dnevne_isplate.xls
20190716Dnevne_isplate.xls
20190717Dnevne_isplate.xls
20190718Dnevne_isplate.xls
20190719Dnevne_isplate.xls
20190722Dnevne_isplate.xls
20190723Dnevne_isplate.xls
20190724Dnevne_isplate.xls
20190725Dnevne_isplate.xls
20190729Dnevne_isplate.xls
20190730Dnevne_isplate.xls
20190802Dnevne_isplate.xls
20190805Dnevne_isplate.xls
20190806Dnevne_isplate.xls
20190807Dnevne_isplate.xls
20190808Dnevne_isplate.xls
20190812Dnevne_isplate.xls
20190813Dnevne_isplate.xls
20190815Dnevne_isplate.xls
20190816Dnevne_isplate.xls
20190819Dnevne_isplate.xls
20190820Dnevne_isplate.xls
20190821Dnevne_isplate.xls
20190822Dnevne_isplate.xls
20190823Dnevne_isplate.xls
20190826Dnevne_isplate.xls
20190827Dnevne_isplate.xls
20190828Dnevne_isplate.xls
20190829Dnevne_isplate.xls
20190830Dnevne_isplate.xls
20190902Dnevne_isplate.xls
20190903Dnevne_isplate.xls
20190904Dnevne_isplate.xls
20190905Dnevne_isplate.xls
20190906Dnevne_isplate.xls
20190909Dnevne_isplate.xls
20190910Dnevne_isplate.xls
20190912Dnevne_isplate.xls
20190913Dnevne_isplate.xls
20190916Dnevne_isplate.xls
20190917Dnevne_isplate.xls
20190918Dnevne_isplate.xls
20190919Dnevne_isplate.xls
20190920Dnevne_isplate.xls
20190923Dnevne_isplate.xls
20190924Dnevne_isplate.xls
20190925Dnevne_isplate.xls
20190926Dnevne_isplate.xls
20190927Dnevne_isplate.xls
20190930Dnevne_isplate.xls
20191001Dnevne_isplate.xls
20191003Dnevne_isplate.xls
20191004Dnevne_isplate.xls
20191007Dnevne_isplate.xls
20191008Dnevne_isplate.xls
20191009Dnevne_isplate.xls
20191010Dnevne_isplate.xls
20191011Dnevne_isplate.xls
20191126 dnevne isplate.xls
20191127 dnevne isplate.xls
20191128 dnevne isplate.xls
20191129 dnevne isplate.xls
20191202 dnevne isplate.xls
20191203 dnevne isplate.xls
20191204dnevne isplate.xls
20191205dnevne isplate.xls
20191206dnevne isplate.xls
20191209dnevne isplate.xls
20191210dnevne isplate.xls
20191211dnevne isplate.xls
20191212dnevne isplate.xls
20191213dnevne isplate.xls
20191216dnevne isplate.xls
20191217dnevne isplate.xls
20191218dnevne isplate.xls
20191219dnevne isplate.xls
20191220dnevne isplate.xls
20191223dnevne isplate.xls
20191224dnevne isplate.xls
20191225dnevne isplate.xls
20191226dnevne isplate.xls
20191227dnevne isplate.xls
20191230dnevne isplate.xls
20191231dnevne isplate.xls
20200103dnevne isplate.xls
20200106dnevne isplate.xls
20200108dnevne isplate.xls
20200109dnevne isplate.xls
20200110dnevne isplate.xls
20200113dnevne isplate.xls
20200114dnevne isplate.xls
20200115dnevne isplate.xls
20200116dnevne isplate.xls
20200117dnevne isplate.xls
20200120dnevne isplate.xls
20200121dnevne isplate.xls
20200122dnevne isplate.xls
20200123dnevne isplate.xls
20200124dnevne isplate.xls
20200127dnevne isplate.xls
20200128dnevne isplate.xls
20200129dnevne isplate.xls
20200130dnevne isplate.xls
20200131dnevne isplate.xls
20200203dnevne isplate.xls
20200204dnevne isplate.xls
20200205dnevne isplate.xls
20200206dnevne isplate.xls
20200207dnevne isplate.xls
20200210dnevne isplate.xls
20200211dnevne isplate.xls
20200212dnevne isplate.xls
20200213dnevne isplate.xls
20200214dnevne isplate.xls
20200218dnevne isplate.xls
20200219dnevne isplate.xls
20200220dnevne isplate.xls
20200221dnevne isplate.xls
20200224dnevne isplate.xls
20200225dnevne isplate.xls
20200226dnevne isplate.xls
20200227dnevne isplate.xls
20200228dnevne isplate.xls
20200302dnevne isplate.xls
20200303dnevne isplate.xls
20200304dnevne isplate.xls
20200305dnevne isplate.xls
20200306dnevne isplate.xls
20200309dnevne isplate.xls
20200310dnevne isplate.xls
20200311dnevne isplate.xls
20200312dnevne isplate.xls
20200313dnevne isplate.xls
20200317dnevne isplate.xls
20200318dnevne isplate.xls
20200319dnevne isplate.xls
20200320dnevne isplate.xls
20200323dnevne isplate.xls
20200324dnevne isplate.xls
20200325dnevne isplate.xls
20200326dnevne isplate.xls
20200327dnevne isplate.xls
20200330dnevne isplate.xls
20200401dnevne isplate.xls
20200402dnevne isplate.xls
20200403dnevne isplate.xls
20200406dnevne isplate.xls
20200407dnevne isplate.xls
20200408dnevne isplate.xls
Dnevne_isplate-3.xls
UT_IZV_20191014_57057140-7FDF-49F5-A01E-444FA37D8247.zip
UT_IZV_20191015_57057140-7FDF-49F5-A01E-444FA37D8247.zip
dnevne isplate 01.11.2019.xls
dnevne isplate 04.11.2019.xls
dnevne isplate 05.11.2019.xls
dnevne isplate 06.11.2019.xls
dnevne isplate 07.11.2019.xls
dnevne isplate 08.11.2019.xls
dnevne isplate 12.11.2019.xls
dnevne isplate 13.11.2019.xls
dnevne isplate 14.10.2019.xls
dnevne isplate 14.11.2019.xls
dnevne isplate 15.10.2019.xls
dnevne isplate 15.11.2019.xls
dnevne isplate 16.10.2019.xls
dnevne isplate 17.10.2019.xls
dnevne isplate 18.10.2019.xls
dnevne isplate 18.11.2019.xls
dnevne isplate 19.11.2019.xls
dnevne isplate 20.11.2019.xls
dnevne isplate 21.10.2019.xls
dnevne isplate 22.10.2019.xls
dnevne isplate 23.10.2019.xls
dnevne isplate 24.10.2019.xls
dnevne isplate 25.10.2019.xls
dnevne isplate 25.11.2019.xls
dnevne isplate 28.10.2019.xls
dnevne isplate 29.10.2019.xls
dnevne isplate 31.10.2019.xls

 

 


Za pacijente:
tacka    Informator za pacijente
linija
   Kućni red
linija
   Saveti lekara
linija
   Zaštitnik pacijentovih prava
linija
o
Call centar
dzpirot
sld
SOU
vodici
palijativa
Svet Medicine Na Dlanu

 


O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2013    I   Odsek za informacione tehnologije