Izdvajamo:

tacka    Edukacija
linija
tacka    Važna dokumenta
linija
tacka    Unapređenje kvaliteta
linija
tacka    Javne nabavke
linija
tacka    Zdravstveni kalendar
linija
tacka    Finansijski izveštaj
linija
tacka    Publikacije
linija
tacka    Upravljanje med. otpadom
linija
tacka    Telefonski imenik
linija

mzs

rfzo
 
Lekarska komora Srbije
Komora medicinskih sestara i teh.
Zdravstveni savet Srbije
Opština Pirot
IZJZS "Dr M. Jovanović Batut"
ZZJZ Pirot
 
 

    Mejling lista
    Najnovije informacije i     obaveštenja na Vašoj
    e-mail   adresi
 
 

 

INFORMACIJE ZA KORISNIKE ZDRAVSTVENIH USLUGA
OPŠTE BOLNICE PIROT

 

 

 

INFORMACIJE ZA PACIJENTE I POSETIOCE

Poštovani Ošta bolnica Pirot je pružanje kvalitetne i bezbedne usluge dijagnostike i lečenja svim kategorijama stanovništva Pirotskog okruga, kao i drugim gradjanima.

POTREBNI DOKUMENTI za pregled, ispitivanja ili bolničko lečenje

• Uput od vašeg izabranog lekara iz primarne zdravstvene zaštite
• Overena zdravstvena knjižica ili potvrda o obaveznom zdravstvenom osiguranju bez plaćanja
  participacije
• Lična karta
• Prethodni nalazi, mišljenja, otpusne liste, laboratorijski nalazi, eventualno prethodno učinjeni snimci

ZA BORAVAK U BOLNICI PONESITE:

• pribor za ličnu higijenu (peškir, sapun, četkicu za zube, toaletni papir, čašu) i naočare, ukoliko ih     koristite
• čist veš
• papuče
• sve lekove koje redovito uzimate, a koje cete odmah predati medicinskoj sestri na odeljenju.

Na dogovoreni dan prijema, potrebno je da se sa uputom javite između 7 i 8 sati gde će vam biti otvorena istorija bolesti. U pratnji sestre, nakon obavljenog administrativnog dela prijema, smeštate se u bolesničku sobu. Ponekad je, u zavisnosti od uslova na odeljenju, potrebno malo sačekati na čišcenje i dezinfekciju kreveta, pa vas molimo za razumevanje i strpljenje .

Knjiga pohvala i žalbi nalazi se na svakom odeljenju i u ambulanti. Budite sigurni da ćemo sve vaše primedbe pažljivo pročitati i iskoristiti u poboljšavanju našeg rada.

Tokom boravka u bolnici imate pravo na:

• pružanje zdravstvene zaštite prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata
• dobijanje potpunog i jasnog objašnjenja vašeg stanja ili bolesti
• informaciju o planiranom lečenju i ostalim mogućnostima lečenja
• aktivno ucestvovanje u donošenju odluke o vašem lečenju
• osim u hitnim stanjima, detaljno se informisati pre nego što date pismeni pristanak o planiranom lečenju

• poverljivost vaših podataka (osim ako za to ne postoji sudska prepreka)
• Slobodan pristup svim ličnim podacima uključujući i zdravstvene. Ovi podaci daju se bolesniku, ukoliko ih zatraži, a najbližim članovima njegove porodice uz njegov pristanak, i uz prethodnu proveru identiteta.

Tokom boravka u bolnici imate obavezu da :

• date lekaru potpune i tačne podatke o svom zdravstvenom stanju, uključujući prethodna lečenja i   lekove
• saradujete sa svim zdravstvenim osobljem tokom ispitivanja i lečenja
• pitate, ako niste razumeli planirana ispitivanja i lečenje
• poštujete propisanu terapiju, ili da obavestite zdravstveno osoblje i potpišete ako istu odbijate
• brinete o svojim ličnim stvarima, jer osoblje nije u mogućnosti da to uvek čini. Ne donosite novac i stvari   od vrednosti u bolnicu!
• poštujete kućni red i prava drugih bolesnika ne ugrožavajuci ih bukom ili velikim brojem poseta.

POSETE

Posete su moguće svakodnevno od 15-16 sati ili prema vremenu označenom na ulaznim vratima pojedinih odeljenja. Nedeljom i državnim paznikom posete su redovno od 14-16 časova.

Posetioci imaju sledece obaveze:

• da se pri ulasku jave medicinskoj sestri na odeljenju i da kažu kod koga idu u posetu
• najviše dve osobe mogu u isto vreme posećivati bolesnika
• nije dozvoljeno sedati na bolesničke krevete
• ne donositi cveće, a hranu i sokove iskljucivo u malim, originalnim pakovanjima. Ako nameravate da   ostavite bolesniku nešto drugo od hrane, obavezno konsultujte medicinsku sestru koja je upoznata sa   propisanim režimom ishrane bolesnika
• pušenje nije dozvoljeno ni u jednoj prostoriji Opšte bolnice Pirot
• u vreme proglašenih epidemija, kao i u situacijama kada nadležni zdravstveni radnici procene da   poseta može negativno uticati na zdravstveno stanje bolesnika, posete neće biti dozvoljene, i molimo   vas da takve naredbe poštujete. Ukoliko ste prehlađeni, ili se loše osećate, u interesu zdravlja vaših i   naših bolesnika, uzdržite se od posete.
• Deci ispod deset godina nije dozvoljeno da posećuju bolesnika.

OTPUST BOLESNIKA IZ BOLNICE

• Otpust je planiran i najavljen (pacijent treba da o tome obavesti rodbinu, ili onoga ko će doći po njega )
• Obično otpust bude posle 11 časova, da bi se završile sve administrativne procedure, pa vas molimo   da svoje vreme prema tome planirate, i da ne budete nestrpljivi

• Pažljivo saslušajte savete lekara i sestara na otpustu, i pitajte sve što vam je nejasno
• Pri otpustu dužni ste da preuzmete otpusnu listu i druge nalaze koji vam budu uručeni, kao i da   regulišete plaćanje na šalteru upisne službe Bolnice, ukoliko za to ima potrebe.
• Po izlasku iz bolnice u narednih nekoliko dana javite se svom izabranom lekaru, kako bi nastavili sa   sprovodjenjem prepisane terapije. Sobom poneite otpusnu listu.

Želimo vam brz i uspešan oporavak!


 

Za pacijente:
tacka    Informator za pacijente
linija
   Kućni red
linija
   Saveti lekara
linija
   Zaštitnik pacijentovih prava
linija
   Liste čekanja
linija
o
dzpirot
sld
vodici
Svet Medicine Na Dlanu

 


O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018