Izdvajamo:

tacka    Edukacija
linija
tacka    Važna dokumenta
linija
tacka    Unapređenje kvaliteta
linija
tacka    Javne nabavke
linija
tacka    Zdravstveni kalendar
linija
tacka    Finansijski izveštaj
linija
tacka    Publikacije
linija
tacka    Upravljanje med. otpadom
linija
tacka    Telefonski imenik
linija

mzs

rfzo
 
Lekarska komora Srbije
Komora medicinskih sestara i teh.
Zdravstveni savet Srbije
Opština Pirot
IZJZS "Dr M. Jovanović Batut"
ZZJZ Pirot
 
 

    Mejling lista
    Najnovije informacije i     obaveštenja na Vašoj
    e-mail   adresi
 
 

 

ZAŠTITNIK PACIJENTOVIH PRAVA

suzana vidanovic

Suzana Vidanović, diplomirani pravnik

Pismenim putem možete joj se obratiti na adresu:

Opšta bolnica Pirot
Zaštitnik pacijentovih prava
Ul. Vojvode Momčilab.b, 18300 Pirot

Takođe, možete je pozvati na telefon: 010/305-394 ili poslati mejl: suzana.vidanovic@pibolnica.rs

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku pacijentovih prava.

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.

Napomene:

  • anonimni prigovori se ne evidentiraju

  • prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice

  • odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana

  • predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi

  • zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava

  • ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust , time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta- to se konstatuje u odgovoru na prigovor

  • pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor , može se obratiti pismenim putem Zdravstvenoj inspekciji , odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd


 

Za pacijente:
tacka    Informator za pacijente
linija
   Kućni red
linija
   Saveti lekara
linija
   Zaštitnik pacijentovih prava
linija
   Liste čekanja
linija
o
dzpirot
sld
vodici
Svet Medicine Na Dlanu

 


O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018