UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor Opšte bolnice vrši sledeće poslove:

 • donosi Statut  Opšte bolnice uz saglasnost osnivača;
 • donosi druge opšte akte ustanove u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o poslovanju zdravstvene ustanove;
 • donosi program rada i razvoja;
 • donosi finansijski plan i godišnji obračun zdravstvene ustanove u skladu sa zakonom;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju zdravstvene ustanove;
 • odlučuje o korišćenju sredstava zdravstvene ustanove, u skladu sa zakonom;
 • raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora;
 • utvrđuje cene zdravstvenih usluga, koje pruža  Opšta bolnica, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Zavodom za zdravstveno osiguranje odnosno Ministarstvom zdravlja;
 • donosi odluke o kreditima u vezi sa tekućim poslovanjem u skladu sa zakonom;
 • podnosi plan nabavke medicinske i druge opreme i odlučuje o nabavci i outđenju osnovnih  sredstava, u skladu sa zakonom;
 • donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i obezbeđuje uslove za njegovo ostvarivanje;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarelih potraživanja;
 • odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekta kao i o obezbeđenju sredstava za ove radove, uz saglasnost osnivača;
 • razmatra izveštaj o izvršenoj proveri kvaliteta  stručnog rada;
 • odlučuje o izdavanju u zakup prostora i opreme u skladu sa zakonom;
 • imenuje povremene komisije i druga radna tela;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA OB PIROT


1. Dejan Mladenović, VII SSS, dipl. inž. tehnologije, zaposlen u kompaniji Tigar Tyres, predsednik

2. Vladimir Mitić, VII SSS, dipl. ekonomista, zaposlen u JP Vodovod i kanalizacija, Pirot, član
3. Bratislav Ćirić, VII SSS, dipl. ekonomista, zaposlen u JP Toplana Pirot, član
4. Toško Markov, VII SSS, fakultet bezbednosti, penzioner, član
5. Nebojša Jovanović, VII-2 , spec. Ortopedije sa traumatologijom, Opšta bolnica Pirot, član
6. Borina Manić, VII-2 , spec. Ginekologije i akušerstva, penzioner, član
7. Suzana Vidanović, VII , diplomirani pravnik, Opšta bolnica Pirot, član

 

O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018