INFORMACIJE ZA KORISNIKE ZDRAVSTVENIH USLUGA
OPŠTE BOLNICE PIROT

 

 

 

INFORMACIJE ZA PACIJENTE I POSETIOCE

Poštovani Ošta bolnica Pirot je pružanje kvalitetne i bezbedne usluge dijagnostike i lečenja svim kategorijama stanovništva Pirotskog okruga, kao i drugim gradjanima.

POTREBNI DOKUMENTI za pregled, ispitivanja ili bolničko lečenje

• Uput od vašeg izabranog lekara iz primarne zdravstvene zaštite
• Overena zdravstvena knjižica ili potvrda o obaveznom zdravstvenom osiguranju bez plaćanja
  participacije
• Lična karta
• Prethodni nalazi, mišljenja, otpusne liste, laboratorijski nalazi, eventualno prethodno učinjeni snimci

ZA BORAVAK U BOLNICI PONESITE:

• pribor za ličnu higijenu (peškir, sapun, četkicu za zube, toaletni papir, čašu) i naočare, ukoliko ih     koristite
• čist veš
• papuče
• sve lekove koje redovito uzimate, a koje cete odmah predati medicinskoj sestri na odeljenju.

Na dogovoreni dan prijema, potrebno je da se sa uputom javite između 7 i 8 sati gde će vam biti otvorena istorija bolesti. U pratnji sestre, nakon obavljenog administrativnog dela prijema, smeštate se u bolesničku sobu. Ponekad je, u zavisnosti od uslova na odeljenju, potrebno malo sačekati na čišcenje i dezinfekciju kreveta, pa vas molimo za razumevanje i strpljenje .

Knjiga pohvala i žalbi nalazi se na svakom odeljenju i u ambulanti. Budite sigurni da ćemo sve vaše primedbe pažljivo pročitati i iskoristiti u poboljšavanju našeg rada.

Tokom boravka u bolnici imate pravo na:

• pružanje zdravstvene zaštite prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata
• dobijanje potpunog i jasnog objašnjenja vašeg stanja ili bolesti
• informaciju o planiranom lečenju i ostalim mogućnostima lečenja
• aktivno ucestvovanje u donošenju odluke o vašem lečenju
• osim u hitnim stanjima, detaljno se informisati pre nego što date pismeni pristanak o planiranom lečenju

• poverljivost vaših podataka (osim ako za to ne postoji sudska prepreka)
• Slobodan pristup svim ličnim podacima uključujući i zdravstvene. Ovi podaci daju se bolesniku, ukoliko ih zatraži, a najbližim članovima njegove porodice uz njegov pristanak, i uz prethodnu proveru identiteta.

Tokom boravka u bolnici imate obavezu da :

• date lekaru potpune i tačne podatke o svom zdravstvenom stanju, uključujući prethodna lečenja i   lekove
• saradujete sa svim zdravstvenim osobljem tokom ispitivanja i lečenja
• pitate, ako niste razumeli planirana ispitivanja i lečenje
• poštujete propisanu terapiju, ili da obavestite zdravstveno osoblje i potpišete ako istu odbijate
• brinete o svojim ličnim stvarima, jer osoblje nije u mogućnosti da to uvek čini. Ne donosite novac i stvari   od vrednosti u bolnicu!
• poštujete kućni red i prava drugih bolesnika ne ugrožavajuci ih bukom ili velikim brojem poseta.

POSETE

Posete su moguće svakodnevno od 15-16 sati ili prema vremenu označenom na ulaznim vratima pojedinih odeljenja. Nedeljom i državnim paznikom posete su redovno od 14-16 časova.

Posetioci imaju sledece obaveze:

• da se pri ulasku jave medicinskoj sestri na odeljenju i da kažu kod koga idu u posetu
• najviše dve osobe mogu u isto vreme posećivati bolesnika
• nije dozvoljeno sedati na bolesničke krevete
• ne donositi cveće, a hranu i sokove iskljucivo u malim, originalnim pakovanjima. Ako nameravate da   ostavite bolesniku nešto drugo od hrane, obavezno konsultujte medicinsku sestru koja je upoznata sa   propisanim režimom ishrane bolesnika
• pušenje nije dozvoljeno ni u jednoj prostoriji Opšte bolnice Pirot
• u vreme proglašenih epidemija, kao i u situacijama kada nadležni zdravstveni radnici procene da   poseta može negativno uticati na zdravstveno stanje bolesnika, posete neće biti dozvoljene, i molimo   vas da takve naredbe poštujete. Ukoliko ste prehlađeni, ili se loše osećate, u interesu zdravlja vaših i   naših bolesnika, uzdržite se od posete.
• Deci ispod deset godina nije dozvoljeno da posećuju bolesnika.

OTPUST BOLESNIKA IZ BOLNICE

• Otpust je planiran i najavljen (pacijent treba da o tome obavesti rodbinu, ili onoga ko će doći po njega )
• Obično otpust bude posle 11 časova, da bi se završile sve administrativne procedure, pa vas molimo   da svoje vreme prema tome planirate, i da ne budete nestrpljivi

• Pažljivo saslušajte savete lekara i sestara na otpustu, i pitajte sve što vam je nejasno
• Pri otpustu dužni ste da preuzmete otpusnu listu i druge nalaze koji vam budu uručeni, kao i da   regulišete plaćanje na šalteru upisne službe Bolnice, ukoliko za to ima potrebe.
• Po izlasku iz bolnice u narednih nekoliko dana javite se svom izabranom lekaru, kako bi nastavili sa   sprovodjenjem prepisane terapije. Sobom poneite otpusnu listu.

Želimo vam brz i uspešan oporavak!


 

O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018