UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM

 

Opšta bolnica Pirot je u mogućnosti da Vam ponudi prevoz i tretman infektivnog medicinskog otpada.

Projekat Tehničke pomoći u upravljanju medicinskim otpadom iza koga je stajalo Ministarstvo zdravlja Srbije i koji je delovao od 2007.-2009.g predvideo je da Opšta bolnica Pirot bude Centralno Mesto Tretmana (CMT) infektivnog medicinskog otpada u pirotskom okrugu.

Po osnovu Zakona o upravljanju otpadom koji je stupio na snagu 2009.g infektivni medicinski otpad predstavlja opasan otpad. Svi objekti u kojima se pružaju zdravstvene usluge i pri tome stvara infektivni medicinski otpad dolaze u situaciju da ga ne mogu izbacivati sa komunalnim otpadom, već mora da izdvajaju, propisno pakuju i predaju ovlašćenim firmama na prevoz i tretman (ukoliko nemaju sopstvene kapacitete za to), kako bi se otpad preveo u neopasni i tek onda odložio na deponiju.
U martu .2009. god. je počelo sa radom Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u okviru tehničkog dela Opšte bolnice Pirot.

Na sednici Upravnog Odbora Ošte bolnice Pirot  21.12.2012. god. doneta je odluka o ceni usluge prevoza i tretmana infektivnog otpada.

Da bi Opšta bolnica Pirot zbrinjavala Vaš infektivni otpad potrebno je da se obratite , Oštoj bolnici Pirot,  zahtevom za prikupljanje, prevoz i tretman infektivnog otpada, radi sklapanja Ugovora. Takođe, potrebno je da preduzmete pripremne radnje kako bi Vaš infektivni otpad bio propisno spakovan za transport u drumskom saobraćaju.

medotpad1

 

 

 

 

Propisno pakovanje

 

 

medotpad2Namensko vozilo kapaciteta prevoza tri standardna namenska kontejnera od 240 lit za prevoz infektivnog otpada. Ovo odgovara približno neto masi od 80 kg infektivnog otpada punog opterećenja vozila.

 

medotpad3

 

 

 


Autoklav marke Getinge za tretman (sterilizaciju) infektivnog otpada, programiranim pritiskom, temperaturom i vremenom trajanja dejstva vodene pare omogućuje uništavanje mikroorganizama u tretiranom otpadu. Uklanjanjem ovog opasnog svojstva otpad postaje neopasan i uklanja se kao komunalni otpad.

 

 

Osnovne informacije o medicinskom otpadu
pdf

 

Obaveze  korisnika usluga prevoza i tretmana infektivnog medicinskog otpada nakon sklapanja ugovora
pdf

 

 

Radno vreme 06-14:00 sati,
Kontakt:
Lice odgovorno za upravljanje medicinskim otpadom
Ćitić Danica , san. ing.Telefon: 010/305391

Operater na autoklavu: 
Mladenović Jasmina tel: 010/305470
Vozač :Andrejić Živorad  telefon: 010 /305322
Ka Opštoj bolnici Pirot, kao Centralnom Mestu Tretmana gravitiraju brojni objekti zdravstvene zaštite na teritoriji Okruga.

U toku 2012.g Opšta bolnica Pirot, osim svog otpada, zbrinjavala je i infektivni medicinski otpad iz  5 zdravstvenih ustanova pirotskog okruga i iz više desetina zdravstvenih objekata privatne prakse.
Mesečno se tretira više od 2 tone infektivnog medicinskog otpada, sa realnim mogućnostima da u narednom periodu bude prihvaćena i veća količina, uz mogućnost da bude prihvaćen i infektivni otpad iz veterinarske prakse.
Obzirom da je predviđeno da u CMT ustanovi deluje ''menadžer'' za medicinski otpad, Ošta bolnica Pirot deluje i informativno i savetodavno prema proizvođačima medicinskog otpada

 

O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018